Nuttig

Hier vindt u alle materiaal dat van pas komt tijdens uw zoektocht naar een assistentiewoning. Wat dacht u bijvoorbeeld van enkele voorbeelddocumenten? Dankzij een fictieve schriftelijke overeenkomst of interne afsprakennota ontdekt u nu al waar u zeker op moet letten alvorens u overgaat tot huren of kopen van een assistentiewoning.


Schriftelijke overeenkomst: in een schriftelijke overaankomst staan de rechten en plichten van de huurder en de beheersinstantie. Volgende elementen dienen hierin zeker opgenomen te zijn: de datum van ingebruikname, de voorwaarden over de beëindiging van de ingebruikname, de dagprijs, wat in de dagprijs inbegrepen is en wat niet, de rol en opdrachten van de woonassistent, de garantie dat, met uitzondering van crisiszorg en overbruggingszorg, alle andere vormen van zorg- en dienstverlening enkel op basis van uw vrije keuze worden verleend (u zal ze dus enkel moeten betalen, wanneer u ze ook effectief gewenst en gekregen heeft), en een klachtenprocedure (Wat kan u doen in geval van klachten?).


Interne afsprakennota: een interne afsprakennota omvat het huishoudelijke reglement met praktische inlichtingen en informatie over het wonen en leven in de groep van assistentiewoningen. Het beschrijft bijvoorbeeld of u huisdieren mag houden, welke afspraken er zijn voor de rust na 22.00 uur, …

Checklist voor huurders

Print

Checklist voor kopers

Print

Lexicon van checklist

Dankzij deze verklarende woordenlijst heeft de wereld van de erkende assistentiewoningen geen geheimen meer voor u.

 • Assistentiewoning
  • Dit is sinds 1 januari 2013 de officiële benaming voor een serviceflat. Het is een aangepaste woning voor 65-plussers om beschermd, zorgeloos en in alle comfort zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te genieten van zorgondersteuning indien nodig.
 • Agentschap Zorg en Gezondheid
  • Dit is de dienst van de Vlaamse Overheid die elke dag werkt aan de gezondheid en het welzijn van alle Vlamingen, van jong tot oud. Deze dienst zorgt er o.a. voor dat er voldoende en kwaliteitsvolle zorgvoorzieningen zijn, door bijvoorbeeld erkenningen toe te kennen.
 • Groep van assistentiewoningen
  • Een groep van assistentiewoningen is een voorziening die bestaat uit een of meerdere gebouwen. Deze vormen een woonresidentie waar 65-plussers zelfstandig verblijven in individuele aangepaste wooneenheden. Ze kunnen facultatief een beroep doen op de zorg die er wordt aangeboden.
 • Uitbater of verantwoordelijke beheersinstantie van de groep van assistentiewoningen
  • Dit is de dienstverlener die er ervoor zorgt dat er o.a. warme maaltijden en activiteiten voorzien worden en dat er een woonassistent is. De uitbater kan de zorg zelf organiseren of hiervoor een overeenkomst afsluiten met bv. een woonzorgcentrum of een thuiszorgdienst uit de buurt.
 • Inspectieverslag
  • De inspecteurs van Zorginspectie bezoeken onaangekondigd een groep van assistentiewoningen en checken of alle wettelijke regels worden nageleefd. Ze controleren of bijvoorbeeld de woonassistent voldoende aanwezig is, of het gebouw aan alle voorwaarden voldoet, of de facturatie correct verloopt, enz. Ze kunnen ook praten met bewoners over hun welbevinden. Nadien maken ze een inspectieverslag, dat meespeelt bij beslissing over de erkenning van de groep van assistentiewoningen.
 • Noodoproepsysteem
  • Via een noodoproepsysteem, bijvoorbeeld een knop of een draagbaar systeem in uw assistentiewoning kunt u melden dat u in nood verkeert. Uw oproep wordt 24 uur op 24 uur onmiddellijk beantwoord. Dit kan via een spreek- en luistersysteem, afhankelijk van welk systeem voorzien is.
 • Crisiszorg
  • Dit is de onmiddellijke en aangepaste zorg die u krijgt in een noodsituatie. Onmiddellijk betekent in de praktijk dat men binnen de 30 minuten deze aangepaste zorg dient te verlenen. 
 • Overbruggingszorg
  • Wanneer u na de crisiszorg nog bijkomende zorg nodig heeft, wordt deze zorg door de voorziening georganiseerd om de periode te overbruggen waarin u zelf hulp kunt zoeken en kiezen.
 • Gebruikersraad
  • Deze raad is een collectief overlegorgaan dat de belangen van de bewoners behartigt en hen informeert. In deze raad zetelen de bewoners of hun wettelijke vertegenwoordigers. Enkele keren per jaar wordt er vergaderd over diverse thema’s, van klachten tot investeringen.
 • Ontmoetingsruimte
  • De bewoners van de assistentiewoningen kunnen elkaar op deze plaats ontmoeten voor een babbel en eventuele activiteiten.
 • Schriftelijke overeenkomst
  • Dit is een schriftelijk bewijs van wat beide partijen, namelijk de bewoner en de uitbater of beheersinstantie, overeengekomen zijn. De schriftelijke overeenkomstwordt pas geldig als deze door beide partijen ondertekend wordt.
 • Plaatsbeschrijving of inventaris
  • Deze schriftelijke en gedetailleerde beschrijving van de feitelijke staat van de woning gebeurt bij aanvang van de bewoning. De bewoner en de uitbater zijn verplicht om allebei aanwezig te zijn en de kosten voor deze beschrijving te delen.
 • Woonassistent
  • Dit is een fysieke persoon die verbonden is aan uw groep van assistentiewoningen en waarbij u terechtkunt met al uw problemen en vragen over wonen en zorg. U kunt deze vertrouwenspersoon bellen tijdens de kantooruren of minstens eenmaal per week aanspreken in de voorziening zelf.
 • Woonvoorrangsrecht
  • Dit is het recht om als eigenaar een assistentiewoning te bewonen, wanneer u er nood aan heeft. Wanneer uw eigen assistentiewoning echter bewoont is, zal u tijdelijk een andere, gelijkwaardige assistentiewoning ter beschikking gesteld worden.